“Omnia Mutantur" Alles Verandert

Bijzondere plek  brengt plekken weer tot leven. Vanuit respect voor de identiteit van een plek gaan wij de dialoog aan. Daarbij spelen het streven naar schoonheid, duurzaamheid en het slim combineren van functies een belangrijke rol. Bijzondere Plek  zoekt net zolang totdat het optimale evenwicht is gevonden. Een bijzondere plek is aantrekkelijk, duurzaam, heeft sociale betekenis en “werkt”. Met “werkt” refereren we aan een duurzame exploitatie waardoor een plek financieel onafhankelijk is en haar eigen koers kan varen.
 
Een voorbeeld:
de Springer tuin op landgoed de Lage Oorsprong in Oosterbeek lag er vanaf WO II zwaar verwaarloosd bij totdat zij werd omgevormd tot die bijzondere plek Tuin De Lage Oorsprong. Deze omkering vond plaats door met respect te restaureren en middels herinrichting nieuwe functies toe te voegen. Zo staat het Groene forum (amfitheater) nu op de plaats waar vroeger de asperges groeiden en vinden er bijzondere activiteiten plaats zoals concerten, (film-)voorstellingen, vertellingen/huwelijksvoltrekkingen etc. Op landgoed de Lage Oorsprong zijn de kansen voor deze plek gezien, de tuin is middels een gefaseerd plan opgebouwd en verandert van een private in een goed lopende, publieke tuin.

In dit voorbeeld onderging deze vervallen tuin een metamorfose. De oude landgoedeigenaren zouden verbaasd zijn als zij zagen wat er anno 2014 gebeurt in hun tuin. Maar niets staat stil. Alles verandert, landgoederen, natuur en bebouwing. De kunst is om zo aan te sluiten bij de veranderingen dat plekken weer “verbijzonderen”.