Wanneer is een plek bijzonder?
Een plek is of wordt bijzonder door het gevoel dat je hier ervaart, een gevoel dat jou vertelt dat het klopt, bijvoorbeeld door schoonheid en die bijzondere sfeer. En doordat dit gevoel van “een bijzondere plek” ook door anderen wordt ervaren. Waar in de oude tijd de exclusiviteit van de ervaring belangrijk was, draagt in de nieuwe tijd het samen delen van de ervaring bij aan dit gevoel. Mensen verbinden zich graag aan bijzondere plekken en voelen zich er goed.
Wij betrekken waar mogelijk het publiek zodat zij een plek omarmen en - heel belangrijk - er ook verantwoordelijkheid voor willen nemen. Deze betrokkenheid kan zich vertalen in het opzetten of beheren van de plek, maar ook in het financieel ondersteunen. Wij stimuleren dat zij zich mede “eigenaar” van de plek gaan voelen.

Werkwijze:
Bijzondere Plek Advies gaat terug naar de kern met als uitgangspunt: hoe zette we een gebied weer in zijn kracht? Wat kan in deze grillige tijd haar functie en betekenis zijn? Of:  “hoe kan in deze grillige tijd haar functie en betekenis een baken zijn?” Want bijzondere plekken zijn er nooit genoeg en dragen bij aan een mooiere wereld!