Exploitatie

Uiteindelijk gaat het erom dat een bijzondere plek zich kan bedruipen, los van staatssteun. Zo onttrekt de plek zich aan de grillen van de conjunctuur. Dat geeft het belang van eerdergenoemde marktverkenning aan. Want als er goed geluisterd wordt naar de behoeften van de opdrachtgever en zijn/haar omgeving kan er goed op ingespeeld worden. Zo kunnen donateurs bijvoorbeeld vrijwilligers worden, en omgekeerd vrijwilligers donateurs. De vorm en invullen van een exploitatie verschilt daarom per bijzondere plek.

Wij hebben ruimschoots ervaring met het opzetten en runnen van de exploitatie van bijzondere plekken. En hebben aan de achterkant netwerken (met leveranciers, de pers) en systemen opgebouwd om versnelling in een goede exploitatie te krijgen. Maar ook aan de voorkant kunnen wij een breed netwerk van kunstenaars, artiesten en sprekers inzetten om een plek luister bij te zetten.